رییس سازمان هواشناسی کشور ضمن اشاره به اینکه وضعیت زمستان امسال طبیعی خواهد بود، تاکید کرد: در زمستان امسال سرمای شدیدی رخ نمی‌دهد و رکوردهای 50 سال اخیر کشور شکسته نمی‌شود.

به گزارش ایسنا، داوود پرهیزکار با بیان اینکه زمستان امسال طبیعی خواهد بود، گفت: مردم ایران نباید هیچ نگرانی نسبت به این فصل داشته باشند، زیرا زمستان امسال در حد شرایط نرمال خواهد بود و اتفاقات خاصی که تا به حال نیفتاده، رخ نخواهد داد.

ولی حالا اینجا نقاشی های زیبایی از زمستان براتون میذارم امیدوارم خوشتون بیاد

 

نقاشی

نقاشی زمستان

نقاشی زمستان

مدل زمستان

نقاشی زمستان

نقاشی زمستان

زمستان

نقاشی زمستان

نقاشی زمستان

نقاشی زمستان

نقاشی زمستان

رنگ روغن زمستان

طراحی زمستان

طراحی زمستان

مدل زمستان

رنگ روغن

نقاشی زمستان

نقاشی زمستان

نقاشی زمستان

نقاشی زمستان

رنگ روغن زمستان

نقاشی زمستان

مدل نقاشی

طراحی زمستان

برای دیدن نقاشی پاییز کلیک کنید

 

منبع : اختصاصی وبگردها

نقاشی پاییز

 

نقاشی پاییز